G418, Puromycin a Hygromycin

Produkt Cena včetně DPH  
Puromycin, 25 mg   7 080,92 Kč
Puromycin, 100 mg   17 569,20 Kč
G418, 1 g   9 343,62 Kč
G418, 5 g   31 105,47 Kč
Hygromycin B, 1 g   28 643,12 Kč