Clontech - Virální transdukce

Produkt Cena včetně DPH  
pLVX-DsRed-Monomer-N1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-DsRed-Monomer-C1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-AcGFP1-N1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-AcGFP1-C1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-AmCyan1-C1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-AmCyan1-N1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-DsRed-Express2-C1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-DsRed-Express2-N1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-mCherry-C1Vector   45 592,80 Kč
pLVX-mCherry-N1Vector   45 592,80 Kč
pLVX-tdTomato-N1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-tdTomato-C1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-ZsGreen1-N1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-ZsGreen1-C1 Vector   45 592,80 Kč
pLVX-IRES-mCherry Vector   45 592,80 Kč
pLVX-IRES-tdTomato Vector   45 592,80 Kč
pLVX-IRES-ZsGreen1 Vector   45 592,80 Kč
pRetroX-Tight-Hyg   37 074,40 Kč
Retro-X™ Tet-On® 3G Inducible Expression System   102 414,40 Kč
Retro-X™ Tet-Express™ Inducible Expression System   0,00 Kč
Retro-X Tet-On Advanced Inducible Expression System   0,00 Kč
Retro-X Tet-Off Advanced Inducible Expression System   59 241,60 Kč
Lenti-X™ Tet-On® 3G Inducible Expression System   113 764,20 Kč
Lenti-X™ Tet-Express™ Inducible Expression System   0,00 Kč
Lenti-X™ Tet-On® Advanced Inducible Expression System (20 packaging rxns)   0,00 Kč
Lenti-X™ Tet-Off® Advanced Inducible Expression System (20 packaging rxns)   114 296,60 Kč
RNAi-Ready pSIREN-RetroQ Vector   0,00 Kč
RNAi-Ready pSIREN-RetroQ-ZsGreen1 Vector   0,00 Kč
RNAi-Ready pSIREN-RetroQ-DsRed-Express Vector   0,00 Kč
MSCV Retroviral Expression System   60 947,70 Kč