Takara - Molekulární biologie

Produkt Cena včetně DPH  
Dr. GenTLE Precipitation Carrier   7 381,00 Kč
Dr. GenTLE™ (for Yeast) High Recovery   6 050,00 Kč
Yeast Processing Reagent RNA   7 063,38 Kč
Deletion Kit for Kilo-Sequencing   9 468,25 Kč
SUPREC-01   10 769,00 Kč
DEXPAT   8 333,88 Kč
TaKaRa DEXPAT Easy   9 846,38 Kč
Mutan-Super Express Km   15 790,50 Kč
DNA Ligation Kit <Mighty Mix>   6 579,38 Kč
DNA Ligation Kit Ver.1   6 579,38 Kč
DNA Ligation Kit Ver.2.1   6 579,38 Kč
DNA Ligation kit LONG   7 229,75 Kč
DNA Blunting Kit   8 122,13 Kč
TaKaRa LA PCR in vitro Cloning Kit   16 198,88 Kč
pKF3 DNA   3 654,20 Kč
Reagent Set for Mighty Cloning Kit (Blunt End)   11 585,75 Kč
DNA Fragmentation kit   8 001,13 Kč
Ladderman Labeling Kit   7 744,00 Kč
MEGALABEL   8 938,88 Kč
Random Primer DNA Labeling Kit Ver.2   7 744,00 Kč
AgrobacteriumLBA4404 ElectoroC   8 772,50 Kč
Fruit-mate™ for RNA Purification   5 112,25 Kč
High-Salt Solution for Precipitation (Plant)   2 344,38 Kč
Plant DNA Isolation Reagent   10 164,00 Kč
pRI 101-AN DNA   21 462,38 Kč
pRI 101-ON DNA   21 462,38 Kč
pRI201-AN DNA   16 607,25 Kč
pRI201-ON DNA   16 607,25 Kč
pRI 909 DNA   21 462,38 Kč
pRI 910 DNA   21 462,38 Kč