Takara - Molekulární biologie

Produkt Cena včetně DPH  
Dr. GenTLE Precipitation Carrier   10 321,30 Kč
Dr. GenTLE™ (for Yeast) High Recovery   8 929,80 Kč
Yeast Processing Reagent RNA   10 369,70 Kč
Deletion Kit for Kilo-Sequencing   13 564,10 Kč
SUPREC-01   15 004,00 Kč
DEXPAT   12 124,20 Kč
TaKaRa DEXPAT Easy   14 157,00 Kč
Mutan-Super Express Km   0,00 Kč
DNA Ligation Kit <Mighty Mix>   9 680,00 Kč
DNA Ligation Kit Ver.1   9 680,00 Kč
DNA Ligation Kit Ver.2.1   9 680,00 Kč
DNA Ligation kit LONG   10 527,00 Kč
DNA Blunting Kit   11 761,20 Kč
TaKaRa LA PCR in vitro Cloning Kit   22 893,20 Kč
pKF3 DNA   0,00 Kč
Reagent Set for Mighty Cloning Kit (Blunt End)   16 504,40 Kč
DNA Fragmentation kit   11 591,80 Kč
Ladderman Labeling Kit   11 277,20 Kč
MEGALABEL   12 874,40 Kč
Random Primer DNA Labeling Kit Ver.2   11 277,20 Kč
AgrobacteriumLBA4404 ElectoroC   12 656,60 Kč
Fruit-mate™ for RNA Purification   7 175,30 Kč
High-Salt Solution for Precipitation (Plant)   3 388,00 Kč
Plant DNA Isolation Reagent   0,00 Kč
pRI 101-AN DNA   29 983,80 Kč
pRI 101-ON DNA   29 983,80 Kč
pRI201-AN DNA   23 377,20 Kč
pRI201-ON DNA   23 377,20 Kč
pRI 909 DNA   29 983,80 Kč
pRI 910 DNA   29 983,80 Kč