Taklara - Real-time (qPCR)

Produkt Cena včetně DPH  
Premix Ex Taq (Perfect Real Time), 200 testů   9 997,63 Kč
Premix Ex Taq (Perfect Real Time) 25ml   39 688,00 Kč
Premix Ex Taq (Probe qPCR)   9 604,38 Kč
CellAmpD.Prep RT-PCR & Protein   8 606,13 Kč
CellAmp™ Whole Transcriptome Amplification Kit (Real Time)   16 610,88 Kč
CellAmp™ Direct RNA Prep Kit for RT-PCR (Real Time)   8 122,73 Kč