Taklara - Real-time (qPCR)

Produkt Cena včetně DPH  
Premix Ex Taq (Perfect Real Time), 200 testů   14 205,40 Kč
Premix Ex Taq (Perfect Real Time) 25ml   0,00 Kč
Premix Ex Taq (Probe qPCR)   13 673,00 Kč
CellAmpD.Prep RT-PCR & Protein   12 450,90 Kč
CellAmp™ Whole Transcriptome Amplification Kit (Real Time)   0,00 Kč
CellAmp™ Direct RNA Prep Kit for RT-PCR (Real Time)   11 809,60 Kč