PCR cyklér GeneMax s pozlaceným gradientovým blokem

GeneMax cyklér s 96 x 0,2 ml gradientovým Si-blokem

• Nejnovější z řady gradientových cyklérů fi rmy Bioer • Extra velký 11“ grafi cký, dotykový LCD...

Cena včetně DPH: 156 090,00 Kč

GeneMax cyklér s 96 x 0,2 ml gradientovým Au-blokem

Nejnovější z řady gradientových cyklérů firmy Bioer • Extra velký 11“ grafický, dotykový LCD...

Cena včetně DPH: 168 190,00 Kč