Mikroobjemové spektrofotometry

MaestroNano

• Pro měření ve vlnových délkách 230, 260, 280 nm • Rychlost měření do 3 sekund • Bez nutnosti...

Cena včetně DPH: 168 190,00 Kč