Mikroobjemové spektrofotometry

UVIS Drop

• Mikroobjemový spektrofotometr Avans UVISDrop (UVS-99) pro měření v celém spektru 200-850 nm pro...

Cena včetně DPH: 264 990,00 Kč

NuDrop

• Varianta Avans NuDrop (NAS-99) pro měření ve třech vlnových délkách 260, 280 a 380 nm • Určený...

Cena včetně DPH: 168 190,00 Kč

MaestroNano

• Pro měření ve vlnových délkách 230, 260, 280 nm • Rychlost měření do 3 sekund • Bez nutnosti...

Cena včetně DPH: 168 190,00 Kč