Systémy a reagencie pro cytogenetickou analýzu

Genial Helix ProCell Bone Marrow Growth Supplement

Bone Marrow Growth Supplement je novodobé aditivum pro kultivační média, které má výrazný...

Cena včetně DPH: 6 531,58 Kč

Genial Helix ProCell Lymphocyte Growth Supplement

Lymphocyte Growth Supplement je komplexní směs růstových promotorů, které mají výrazný...

Cena včetně DPH: 5 442,58 Kč

Genial Helix ProCell Cytoclear Cytoplasm Remover

Cytoclear je nově vyvinutý produkt sestávající ze směsi proteinových detergentů, který dokáže...

Cena včetně DPH: 7 337,44 Kč

Genial Helix ProCell Anticlotting Reagent (ACR)

Anticlotting Reagent je nově vyvinutý produkt, který se skládá ze směsi štěpících enzymů...

Cena včetně DPH: 9 042,33 Kč

Genial Helix ProCell Chromosome Resolution Additive (CRA)

Chromosome Resolution Additive efektivně zabraňuje zkracování chromozomů a podporuje elongaci...

Cena včetně DPH: 3 452,13 Kč

Genial Helix ProCell Optimal Hypotonic Solution, 250 ml

Optimal Hypotonic Solution je hypotonický roztok dosahující optimálního metafázového...

Cena včetně DPH: 2 883,43 Kč

Genial Helix ProCell Optimal Hypotonic Solution, 1000 ml

Optimal Hypotonic Solution je hypotonický roztok dosahující optimálního metafázového...

Cena včetně DPH: 4 636,72 Kč

Genial Helix ProCell Buffered Hypotonic Solution, 250 ml

Buffered Hypotonic Solution je hypotonický roztok vyvinutý pro vzorky kostní...

Cena včetně DPH: 2 883,43 Kč

Genial Helix ProCell Buffered Hypotonic Solution, 1000 ml

Buffered Hypotonic Solution je hypotonický roztok vyvinutý pro vzorky kostní...

Cena včetně DPH: 4 636,72 Kč

Genial Helix ProCell Pre-Hypotonic Solution

Pre-Hypotonic Solution se používá jako prevence srážení buněk před hypotonizací při odběru...

Cena včetně DPH: 6 058,47 Kč

Genial Helix ProCell Metaphase Arresting Solution

Metaphase Arresting Solution je roztok kolchicin / vinblastin sulfát v PBS, používaný k...

Cena včetně DPH: 10 890,00 Kč

Genial Helix ProCell Erythrocyte Lysis Solution

Erythrocyte Lysis Solution je určen pro jednoduché předošetření vzorků amniotické tekutiny...

Cena včetně DPH: 15 058,45 Kč

MultiPrep Genie 205

Cytogenetický In Situ Harvester, unikátní mnohopatrové uspořídíní, vysoká standardizace...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

MultiPrep CellSprint

Automat pro sklízení suspenzních buněk, plně automatizovaná centrifugace, odsávání a dávkování,...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč