10001073 Lotus™ DNA Library Prep Kit, 16 rxn

10001073 Lotus™ DNA Library Prep Kit, 16 rxn
 • Výrobce: IDT
 • Kat. číslo výrobce: 10001073
Kód produktu: 10001073
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč

Lotus™ DNA Library Prep Kit

Lotus™ DNA Library Prep Kit představuje rychlý, snadný a uživatelsky přizpůsobitelný pracovní postup pro přípravu NGS knihovny vzorků dsDNA. Kit využívá principu enzymatické fragmentace. Knihovny jsou vhodné pro aplikace bez PCR i s PCR amplifikací, pro cílené či celogenomové sekvenování na platformách Illumina.

 • Efektivní příprava vysoce kvalitních NGS knihoven z dvouřetězcové DNA
 • Princip enzymatická fragmentace
 • Rychlý a jednoduchý pracovní postup
 • Tvorba specifických NGS knihoven přidáním IDT adaptérů a xGen produktů
 • Aplikace: Celogenomové sekvenování, Sekvenování PCR-free, detekce SNVs a indelů u dědičných zárodečných linií, hybridizační záchyt cílových sekvencí, detekce málo frekventovaných SNVs a indelů, RNA-seq z cDNA inputu, metagenomické sekvenování.

Specifikace:

 • Kit je dodáván se všemi pufry, reagenciemi a enzymy potřebnými k fragmentaci, ligaci adaptérů a případnou PCR
 • Velikost: 16 reakcí
 • Vzorky: dsDNA z čerstvé nebo zmražené tkáně, genomová DNA, dvouřetězcová cDNA v plné velikosti
 • Množství inputu DNA: 1 - 250 ng
 • Doporučená velikost inzertu DNA: 350 bp (celogenomové aplikace), 200 bp (hybridization capture)

Pro více informací: https://eu.idtdna.com/pages/products/next-generation-sequencing/library-preparation/lotus-library-prep-kit