Reagencie

Erythrocyte Lysis Solution

Erythrocyte Lysis Solution

Erythrocyte Lysis Solution (Genial Genetics) je určen pro jednoduché předošetření vzorků amniotické tekutiny silně obarvené krví, rychle odstraňuje kontaminaci červenými krvinkami (erytrocyty). Na rozdíl od mnoha podobných produktů používaných v molekulární biologii, které červené krvinky...

Cena včetně DPH: 15 058,45 Kč

Metaphase Arresting Solution

Metaphase Arresting Solution

Metaphase Arresting Solution (Genial Genetics) je roztok kolchicin / vinblastin sulfát v PBS, používaný k procentuálnímu zvýšení metafázových buněk pro chromozomální studie.  Vlastnosti: Účinnější a šetrnější než samotný kolchicin pro kostní dřeň Pro obtížné tumory a jiné problematické...

Cena včetně DPH: 10 890,00 Kč

Pre-Hypotonic Solution

Pre-Hypotonic Solution

Pre-Hypotonic Solution (Genial Genetics) se používá jako prevence srážení buněk před hypotonizací při odběru krve nebo kostní dřeně. Pre-hypotonický roztok následně zefektivňuje hypotonický krok tím, že snižuje tendenci chromozomů ke shlukování. Vlastnosti: Zvláště užitečný při hybridizaci...

Cena včetně DPH: 6 058,47 Kč

Buffered Hypotonic Solution, 1000 ml

Buffered Hypotonic Solution, 1000 ml

Buffered Hypotonic Solution (Genial Genetics) je hypotonický roztok vyvinutý pro vzorky kostní dřeně.  Vlastnosti: Obsahuje 0,4% KCl a HEPES Vhodné pro každou aplikaci i pro obtížné vzorky Balení obsahuje prášek pro přípravu 1000 ml zásobního roztoku

Cena včetně DPH: 4 636,72 Kč

Buffered Hypotonic Solution, 250 ml

Buffered Hypotonic Solution, 250 ml

Buffered Hypotonic Solution (Genial Genetics) je hypotonický roztok vyvinutý pro vzorky kostní dřeně.  Vlastnosti: Obsahuje 0,4% KCl a HEPES Vhodné pro každou aplikaci i pro obtížné vzorky Balení obsahuje prášek pro přípravu 250 ml zásobního roztoku

Cena včetně DPH: 2 883,43 Kč

Optimal Hypotonic Solution, 1000 ml

Optimal Hypotonic Solution, 1000 ml

Optimal Hypotonic Solution (Genial Genetics) je hypotonický roztok dosahující optimálního metafázového prostředí. Roztok zvyšuje objem buněk, což poskytuje více prostoru na rozptýlení chromozomům a usnadňuje tak analýzu crossing-over procesu.  Vlastnosti: Roztok je vyvinutý pro obtížné...

Cena včetně DPH: 4 636,72 Kč

Optimal Hypotonic Solution, 250 ml

Optimal Hypotonic Solution, 250 ml

Optimal Hypotonic Solution (Genial Genetics) je hypotonický roztok dosahující optimálního metafázového prostředí. Roztok zvyšuje objem buněk, což poskytuje více prostoru na rozptýlení chromozomům a usnadňuje tak analýzu crossing-over procesu.  Vlastnosti: Roztok je vyvinutý pro obtížné...

Cena včetně DPH: 2 883,43 Kč

Chromosome Resolution Additive (CRA)

Chromosome Resolution Additive (CRA)

Chromosome Resolution Additive (Genial Genetics) efektivně zabraňuje zkracování chromozomů a podporuje elongaci rozvolněním chemické vazby v nadšroubovicovém vinutí chromozomů. Výsledkem jsou chromozómy v profázové kvalitě.  Vlastnosti: Vyvinuto speciálně pro tkáně odolné vůči...

Cena včetně DPH: 3 452,13 Kč

Anticlotting Reagent (ACR)

Anticlotting Reagent (ACR)

Anticlotting Reagent (Genial Genetics) je nově vyvinutý produkt, který se skládá ze směsi štěpících enzymů aktivně štěpící proteiny krevních sraženin. Krevní sraženiny tak lze rychle rozpustit v cenných cytogenetických vzorcích (kostní dřeň, krevní vzorky). Produkt neobsahuje stopy...

Cena včetně DPH: 9 042,33 Kč

Cytoclear Cytoplasm Remover

Cytoclear Cytoplasm Remover

Cytoclear (Genial Genetics) je nově vyvinutý produkt sestávající ze směsi proteinových detergentů, který dokáže rychle rozpouštět a odstraňovat perzistující cytoplazmu (způsobenou zejména nedostatečným hypotonickým ošetřením) během zpracování chromozomů ve fázi fixace roztokem methanol-kyselina...

Cena včetně DPH: 7 337,44 Kč

Lymphocyte Growth Supplement

Lymphocyte Growth Supplement

Lymphocyte Growth Supplement (Genial Genetics) je komplexní směs růstových promotorů, které mají výrazný stimulační účinek na periferní lymfocytární kultury. Zvyšuje buněčný růst a mitotický index a také zlepšuje morfologii chromozomů v krevních kulturách. Tento doplněk pro růst lymfocytů může...

Cena včetně DPH: 5 442,58 Kč

Bone Marrow Growth Supplement

Bone Marrow Growth Supplement

Bone Marrow Growth Supplement (Genial Genetics) je novodobé aditivum pro kultivační média, které má výrazný stimulační účinek na růst a morfologii buněk kostní dřeně. Účinné je také u těžko rostoucích solidních tumorů a lymfomů. Vlastnosti: Výrazný stimulační účinek na buňky kostní...

Cena včetně DPH: 6 531,58 Kč

High Sensitive Femto Western Substrate

High Sensitive Femto Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 8 409,50 Kč

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate

High Sensitive Pico Ultra Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 5 989,50 Kč

qPCR SYBER Green MasterMix

qPCR SYBER Green MasterMix

qPCR SYBER Green MasterMix (CEB) zajišťuje jednoduché, specifické a stabilní provedení kvantitativní analýzy vzorků DNA. Reakční MasterMix obsahuje hot-start DNA polymerázu blokující aktivitu při pokojové teplotě. Aktivace enzymu je obnovena při 95°C, čímž je zajištěn "horký start" pro Taq DNA...

Cena včetně DPH: 4 331,80 Kč

Agarose MGB

Agarose MGB

Agaróza MGB - Molecular Biology Grade (CEB) je navržena pro poskytnutí čistého a bezpečného prostředí pro elektrolytické aplikace. Šetrná k životnímu prostředí. Gel lze jednoduše připravit přidáním prášku do elektrolytického pufru a zahřátím směsi.  Vlastnosti: DNase /...

Cena včetně DPH: 7 139,00 Kč

High Sensitive Pico Plus Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate

High Sensitive Pico Plus Western Substrate (CEB) je chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu, citlivý a kompatibilní s vodivými imunobloty s HPR - konjugovanými sekundárními protilátkami.  Vlastnosti: Bez nutnosti optimalizace Vysoký stupeň citlivosti a prodloužené trvání...

Cena včetně DPH: 3 569,50 Kč

Safe DNA Staining Solution

Safe DNA Staining Solution

Safe DNA Staining Solution (CEB) je nemutagenní fluorescenční činidlo vytvářející okamžitou vizualizaci DNA bandů pod modrým světlem nebo UV zářením na agarózovém gelu. Tento roztok je nejcitlivější barvivo dostupné pro detekci dvouřetězcové DNA (dsDNA). Obsahuje tři stopovací...

Cena včetně DPH: 1 197,90 Kč

Ready To Use PCR MasterMix

Ready To Use PCR MasterMix

Ready To Use PCR MasterMix (CEB) je hotová reakční směs k provedení PCR reakce po jednoduchém přidání primerů, templátu a vody. Reakční MasterMix obsahuje Taq DNA polymerázu purifikovanou z E.coli exprimující gen DNA polymerázy kmene Thermus aquaticus. Tento enzym má 5 '→ 3' DNA...

Cena včetně DPH: 4 573,80 Kč

Super PCR MasterMix

Super PCR MasterMix

Super PCR MasterMix (CEB) poskytuje vhodné reagencie k provedení amplifikace templátů nukleových kyselin pomocí PCR reakce. Reakční MasterMix je dodáván ve dvojnásobné koncentraci, což přidáním primerů a templátu umožňuje snadné nastavení reakčního objemu.  Vzorky...

Cena včetně DPH: 4 089,80 Kč

Fast HiFi DNA Polymerase

Fast HiFi DNA Polymerase

Fast HiFi DNA Polymerase (CEB) je nový rekombinantní enzym s genetickou modifikací pro vlastní aminokyselinovou sekvenci, má 70x lepší přesnost než Taq DNA polymeráza a extrémní rychlost elongace. Fast HiFi DNA polymeráza má vyšší stabilitu při vysoké teplotě a díky této vlastnosti je vhodná pro...

Cena včetně DPH: 1 681,90 Kč

Simple Taq DNA Polymerase

Simple Taq DNA Polymerase

Simple Taq DNA Polymerase (CEB) je jednoduchá specifická reakční směs pro PCR a další aplikace molekulární biologie. Polymeráza je získána purifikací z E.coli exprimující gen DNA polymerázy bakteriálního kmene Thermus aquaticus, má 5 '→ 3' DNA polymerázovou a 5 '→ 3' exonukleázovou aktivitu,...

Cena včetně DPH: 2 395,80 Kč

GENEzol™ Reagent, 200 ml

GENEzol™ Reagent, 200 ml

Činidlo GENEzol™ Reagent (Geneaid) je roztok na bázi fenolu, chloroformu a guanidin isothiokyanátu pro extrakci vysoce kvalitní celkové RNA nebo pro současnou extrakci RNA, DNA a proteinu z celé řady vzorků, např. z krve, z frakce buffy coat, z plazmy, séra, z buněčných a tkáňových kultur....

Cena včetně DPH: 8 808,80 Kč

GENEzol™ Reagent, 100 ml

GENEzol™ Reagent, 100 ml

Činidlo GENEzol™ Reagent (Geneaid) je roztok na bázi fenolu, chloroformu a guanidin isothiokyanátu pro extrakci vysoce kvalitní celkové RNA nebo pro současnou extrakci RNA, DNA a proteinu z celé řady vzorků, např. z krve, z frakce buffy coat, z plazmy, séra, z buněčných a tkáňových kultur....

Cena včetně DPH: 4 888,40 Kč

LightScanner Master Mix, 100 reakcí

LightScanner Master Mix, 100 reakcí

LightScanner Master Mix (BioFire Diagnostics) je robustní master mix zajišťující optimalizované řešení pro PCR aplikace, Hi-Res Melting aplikace a genotypování nejen na přístrojích BioFire Diagnostics. Tato reakční směs výrazně redukuje čas a šetří finance svým vynikajícím výkonem a...

Cena včetně DPH: 5 142,50 Kč

LightScanner Master Mix, 500 reakcí

LightScanner Master Mix, 500 reakcí

LightScanner Master Mix (BioFire Diagnostics) je robustní master mix zajišťující optimalizované řešení pro PCR aplikace, Hi-Res Melting aplikace a genotypování nejen na přístrojích BioFire Diagnostics. Tato reakční směs výrazně redukuje čas a šetří finance svým vynikajícím výkonem a...

Cena včetně DPH: 15 367,00 Kč

LC Green Plus, 10 000 reakcí

LC Green Plus, 10 000 reakcí

Interkalační barvička LCGreen Plus (BioFire Diagnostics) je speciálně vyvinuta pro Hi-Res Melting curve analýzy k detekci DNA sekvenačních variant (mutace, polymorfismy) a má jedinečnou citlivost při detekci heteroduplexů během analýzy tání po PCR reakci. Barvička vyniká intenzitou...

Cena včetně DPH: 32 450,00 Kč

LC Green Plus, 1000 reakcí

LC Green Plus, 1000 reakcí

Interkalační barvička LCGreen Plus (BioFire Diagnostics) je speciálně vyvinuta pro Hi-Res Melting curve analýzy k detekci DNA sekvenačních variant (mutace, polymorfismy) a má jedinečnou citlivost při detekci heteroduplexů během analýzy tání po PCR reakci. Barvička vyniká intenzitou...

Cena včetně DPH: 5 021,50 Kč

Small DNA Fragments Extraction Kit, 300 izolací

Small DNA Fragments Extraction Kit, 300 izolací

Small DNA Fragments Extraction Kit (Geneaid) je určen pro izolaci nebo zkoncentrování DNA fragmentů o velikosti 40-200 bp z agarózového gelu, PCR anebo jiné enzymatické reakce. K rozpuštění agarózového gelu a denaturaci enzymů je použita chaotropní sůl, DNA fragmenty jsou navázány na...

Cena včetně DPH: 6 872,80 Kč

Small DNA Fragments Extraction Kit, 100 izolací

Small DNA Fragments Extraction Kit, 100 izolací

Small DNA Fragments Extraction Kit (Geneaid) je určen pro izolaci nebo zkoncentrování DNA fragmentů o velikosti 40-200 bp z agarózového gelu, PCR anebo jiné enzymatické reakce. K rozpuštění agarózového gelu a denaturaci enzymů je použita chaotropní sůl, DNA fragmenty jsou navázány na...

Cena včetně DPH: 2 528,90 Kč