Reagencie

929-80020 IRDye® 800CW Maleimide (0,5 mg)

IRDye® 800CW Maleimide IRDye 800CW Maleimide slouží ke značení molekul obsahující volné sulfanylové skupiny (-SH), jako jsou cysteinové zbytky v proteinech. Konjugační reakce může být efektivně provedena při fyziologickém pH. Vlastnosti: Charakteristicky nízké pozadí Chemický vzorec:...

Cena včetně DPH: 6 806,25 Kč

929-70050 IRDye® 680RD NHS Ester (0,5 mg)

IRDye® 680RD NHS Ester Infračervená barviva IRDye jsou k dispozici pro vývoj aplikací využívající fluorescenci v blízké infračervené oblasti (NIR). Barviva jsou vhodná pro zobrazování Western blotu, destičkových testů, proteinových arrayí a tkáňových řezů, pro vývoje prób a měření...

Cena včetně DPH: 6 806,25 Kč

929-70031 IRDye® QC-1 NHS Ester (5 mg)

IRDye® QC-1 NHS Ester IRDye QC-1 Ester je nefluorescenční (tmavý) zhášeč kompatibilní se širokou škálou fluoroforů pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast (~500-800 nm). IRDye QC-1 Ester má nejširší dostupný rozsah zhášení a působí na běžné fluorofory s účinností >97...

Cena včetně DPH: 34 303,50 Kč

929-70030 IRDye® QC-1 NHS Ester (0,5 mg)

IRDye® QC-1 NHS Ester IRDye QC-1 Ester je nefluorescenční (tmavý) zhášeč kompatibilní se širokou škálou fluoroforů pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast (~500-800 nm). IRDye QC-1 Ester má nejširší dostupný rozsah zhášení a působí na běžné fluorofory s účinností >97...

Cena včetně DPH: 6 806,25 Kč

929-70021 IRDye® 800CW NHS Ester (5 mg)

IRDye® 800CW NHS Ester Infračervená barviva IRDye jsou k dispozici pro vývoj aplikací využívající fluorescenci v blízké infračervené oblasti (NIR). Barviva jsou vhodná pro zobrazování Western blotu, destičkových testů, proteinových arrayí a tkáňových řezů, pro vývoje prób a měření...

Cena včetně DPH: 28 725,40 Kč

929-70020 IRDye® 800CW NHS Ester (0,5 mg)

IRDye® 800CW NHS Ester Infračervená barviva IRDye jsou k dispozici pro vývoj aplikací využívající fluorescenci v blízké infračervené oblasti (NIR). Barviva jsou vhodná pro zobrazování Western blotu, destičkových testů, proteinových arrayí a tkáňových řezů, pro vývoje prób a měření...

Cena včetně DPH: 6 806,25 Kč

928-70000 Chameleon® 700 Pre-stained Protein Ladder (500μL)

Chameleon® 700 Pre-stained Protein Ladder Chameleon 700 Pre-stained Protein Ladder nabízí vícebarevné, předem obarvené proteiny pro viditelnou i 700 kanálovou NIR detekci. Obsahuje 7 proteinových bendů od 8 do 260 kDa, je vhodný pro snadnou vizualizaci migrace proteinů v gelu a odhad...

Cena včetně DPH: 6 860,70 Kč

928-40032 NewBlot™ PVDF Stripping Buffer (100 ml)

NewBlot™ PVDF Stripping Buffer for PVDF Membranes Stripovací pufr NewBlot™ PVDF je speciálně vytvořen pro sekundární protilátky IRDye® včetně IRDye 800CW, IRDye 680RD a IRDye 680LT. Tento pufr je určen pouze pro PVDF membrány a je ideální pro odstranění sekundární...

Cena včetně DPH: 10 127,70 Kč

928-40022 Sapphire700™ Stain (100µl)

Sapphire700™ Stain for Cell Viability Assays and In-Cell Western™ Assay Normalization Sapphire700™ Stain je nespecifická buněčná barva, která se hromadí jak v jádru, tak v cytoplazmě fixovaných nebo mrtvých buněk, nikoli však v živých buňkách. Sapphire700 Stain zobrazuje linearitu...

Cena včetně DPH: 5 227,20 Kč

928-40004 4X Protein Sample Loading Buffer (15ml)

4X Protein Sample Loading Buffer for Western Blots 4X Protein Sample Loading Buffer je optimalizovaný zaváděcí pufr pro proteinovou gelovou elektroforézu. Tento oranžový pufr je doporučen pro použití s Odyssey® Imaging Systems, protože nefluoreskuje v kanálu 700 nm tak, jak to dělají...

Cena včetně DPH: 2 450,25 Kč

928-40000 Odyssey® One-Color Protein Molecular Weight Marker (500µL)

Odyssey® One-Color Protein Molecular Weight Marker Odyssey® One-Color Protein Molecular Weight Marker je směsí deseti modře obarvených rekombinantních proteinů (10 - 250 kDa), včetně tří referenčních pásem (25, 50 a 75 kDa). Marker je navržen tak, aby poskytoval rozsah bendů...

Cena včetně DPH: 8 221,95 Kč

927-70001 Intercept™ PBS Blocking Buffer (500ml)

Intercept™ PBS Blocking Buffer Blokovací pufr Intercept™ TBS Blocking Buffer zvyšuje kvalitu Western blotů snížením variability pozadí, zvýšením poměru signálu k šumu a podporou specifické vazby primární protilátky při minimu nespecifických interakcí. Intercept TBS Blocking Buffer je k...

Cena včetně DPH: 5 989,50 Kč

927-60003 Intercept™ TBS Blocking Buffer (3x500ml)

Intercept™ TBS Blocking Buffer Blokovací pufr Intercept™ TBS Blocking Buffer zvyšuje kvalitu Western blotů snížením variability pozadí, zvýšením poměru signálu k šumu a podporou specifické vazby primární protilátky při minimu nespecifických interakcí. Intercept TBS Blocking Buffer je k...

Cena včetně DPH: 13 394,70 Kč

927-60001 Intercept™ TBS Blocking Buffer (500ml)

Intercept™ TBS Blocking Buffer Blokovací pufr Intercept™ TBS Blocking Buffer zvyšuje kvalitu Western blotů snížením variability pozadí, zvýšením poměru signálu k šumu a podporou specifické vazby primární protilátky při minimu nespecifických interakcí. Intercept TBS Blocking Buffer je k...

Cena včetně DPH: 5 553,90 Kč

927-10100 10x Orange Loading Dye (3x1 mL)

10x Orange Loading Dye 10x Orange Loading Dye se používá jako zaváděcí pufr pro DNA gelovou elektroforézu, při zobrazení přístroji Odyssey® Imagers není vizualizováno. Primární aplikací je gelová retardační analýza (EMSA). Při použití na 5% nativním akrylamidovém 1X TBE gelu...

Cena včetně DPH: 3 430,35 Kč

926-98000 WesternSure® Pre-stained Chemiluminescent Protein Ladder (250 µL)

WesternSure® Pre-stained Chemiluminescent Protein Ladder WesternSure Pre-stained Chemiluminescent Protein Ladder poskytuje vhodné a konzistentní rozložení proteinů (8 - 260 kDa), je vhodný k použití s ​​polyakrylamidovými gely a na membránách určených pro Western blot s chemiluminiscenční...

Cena včetně DPH: 7 514,10 Kč

926-95010 WesternSure® PREMIUM Chemiluminescent Substrate (20 mL)

WesternSure® PREMIUM Chemiluminescent Substrate Chemiluminiscenční substrát WesternSure® PREMIUM je vysoce citlivý vylepšený substrát pro detekci peroxidázy křenu selského (HRP) na imunoblotech.  Vlastnosti: Citlivost srovnatelná se SuperSignal® West Dura po dobu delší...

Cena včetně DPH: 5 445,00 Kč

926-95000 WesternSure® PREMIUM Chemiluminescent Substrate (100 mL)

WesternSure® PREMIUM Chemiluminescent Substrate Chemiluminiscenční substrát WesternSure® PREMIUM je vysoce citlivý vylepšený substrát pro detekci peroxidázy křenu selského (HRP) na imunoblotech.  Vlastnosti: Citlivost srovnatelná se SuperSignal® West Dura po dobu delší...

Cena včetně DPH: 14 320,35 Kč

926-92000 WesternSure ECL Stripping Buffer (100 ml)

WesternSure® ECL Stripping Buffer for Chemiluminescent Westerns WesternSure® ECL Stripping Buffer je ideální pufr pro striping a reprobing chemiluminiscenčních Western blotů. Vlastnosti: Odstranění primárních a sekundárních protilátek z PVDF nebo nitrocelulózových membrán Udržení integrity...

Cena včetně DPH: 5 281,65 Kč

926-80011 WesternSure® HRP Goat anti-Rabbit IgG (1 ml)

WesternSure® Goat anti-Rabbit HRP Secondary Antibody Protilátka je dodávána jako purifikovaný imunoglobulin v 50% roztoku glycerolu a 50% roztoku PBS, pH 7,4. Bez přidaných konzervačních látek.  Imunogen: králičí IgG Čistota a specifita: Protilátky byly čištěny afinitní...

Cena včetně DPH: 4 900,50 Kč

926-80010 WesternSure® HRP Goat anti-Mouse IgG (1 ml)

WesternSure® Goat anti-Mouse HRP Secondary Antibody Protilátka je dodávána jako purifikovaný imunoglobulin v 50% roztoku glycerolu a 50% roztoku PBS, pH 7,4. Bez přidaných konzervačních látek.  Imunogen: myší praproteiny IgG Čistota a specifita: Protilátky byly čištěny afinitní...

Cena včetně DPH: 4 900,50 Kč

64100 Microbiome DNA Isolation Kit, 50 preps

Microbiome DNA Isolation Kit Souprava Microbiome DNA Isolation Kit poskytuje pohodlnou a rychlou metodu izolace celkové DNA z různých vzorků mikrobiomu odebraných výtěrem. Kit lze použít pro izolaci ze suchého tamponu nebo z konzervovaného pomocí Norgen Swab Collection and DNA...

Cena včetně DPH: 11 132,00 Kč

64060 Soil DNA Isolation Plus Kit, 100 preps

Soil DNA Isolation Plus Kit Souprava Soil DNA Isolation Plus Kit poskytuje pohodlnou a rychlou metodu pro detekci mikroorganismů ve vzorcích půdy. Pomocí této soupravy lze zpracovat všechny typy půdních vzorků, včetně obtížných půdních vzorků s vysokým obsahem huminových kyselin jako...

Cena včetně DPH: 19 723,00 Kč

64000 Soil DNA Isolation Plus Kit, 50 preps

Soil DNA Isolation Plus Kit Souprava Soil DNA Isolation Plus Kit poskytuje pohodlnou a rychlou metodu pro detekci mikroorganismů ve vzorcích půdy. Pomocí této soupravy lze zpracovat všechny typy půdních vzorků, včetně obtížných půdních vzorků s vysokým obsahem huminových kyselin jako...

Cena včetně DPH: 11 313,50 Kč

55200 Plasma/Serum RNA/DNA Purification Mini Kit, 50 preps

Plasma/Serum RNA/DNA Purification Mini Kit Souprava Plasma/Serum RNA/DNA Purification Mini Kit poskytuje rychlý, spolehlivý, reprodukovatelný a jednoduchý postup pro sekvenční izolaci cirkulující RNA, exozomální RNA a nebuněčné cirkulující DNA (cfc) ze stejného vzorku plazmy/séra. RNA a...

Cena včetně DPH: 22 203,50 Kč

55000 Plasma/Serum RNA Purification Mini Kit, 50 preps

Plasma/Serum RNA Purification Mini Kit Souprava Plasma/Serum RNA Purification Mini Kit poskytuje rychlou, spolehlivou a pohodlnou metodu pro purifikaci a koncentraci vysoce kvalitní a čisté cirkulující a exozomální RNA bez inhibitorů a buněk. RNA lze purifikovat z čerstvých či zmrazených...

Cena včetně DPH: 16 395,50 Kč

54420 TruScript First Strand cDNA Synthesis Kit, 50 reakcí

TruScript First Strand cDNA Synthesis Kit Souprava TruScript First Strand cDNA Synthesis Kit je syntetická sada pro jednoduché provedení reverzní transkripce celkové RNA (transkripty obsahující poly A nebo non-poly A). Jedná se o balíček "all-in-one", "ready-to-use". Kit obsahuje: 2x...

Cena včetně DPH: 20 328,00 Kč

54400 TruScript First Strand cDNA Synthesis Kit for mRNA, 50 reakcí

TruScript First Strand cDNA Synthesis Kit for mRNA Souprava TruScript First Strand cDNA Synthesis Kit for mRNA je syntetická sada pro jednoduché provedení reverzní transkripce messengerové RNA (transkripty obsahující poly A). Jedná se o balíček "all-in-one", "ready-to-use". Kit obsahuje:...

Cena včetně DPH: 19 662,50 Kč

50900 Plasma/Serum Circulating and Exosomal RNA Purification Maxi Kit, 25 preps

Plasma/Serum Circulating and Exosomal RNA Purification Maxi Kit (Slurry Format) Souprava Plasma/Serum Circulating and Exosomal RNA Purification Maxi Kit poskytuje rychlý, spolehlivý a jednoduchý postup pro izolaci cirkulující a exozomální RNA z různých množství plazmy/séra v rozmezí od 2 ml do...

Cena včetně DPH: 22 143,00 Kč

49500 Stool Total RNA Purification Kit, 50 preps

Stool Total RNA Purification Kit Souprava Stool Total RNA Purification Kit poskytuje pohodlný a rychlý způsob purifikace celkové RNA z malého množství vzorků stolice. Pomocí této soupravy lze zpracovat všechny typy vzorků stolice, včetně vzorků fekálií živočichů, hnoje i vzorků odebraných...

Cena včetně DPH: 17 545,00 Kč