Reagencie

829-07929 IRDye® 700 HIF-1 Consensus Oligonucleotide (25 µL)

IRDye® 700 HIF-1 Consensus Oligonucleotide HIF-1 je transkripční faktor, který reguluje buněčné reakce na hypoxii, která se významně podílí na biologii rakoviny a různých dalších patofyziologiích. Z tohoto důvodu je to běžný oligonukleotid používaný v EMSA k posouzení určitých typů vazby na...

Cena včetně DPH: 4 936,80 Kč

829-07926 IRDye® 700 Sp-1 Consensus Oligonucleotide (25 µL)

IRDye® 700 Sp-1 Consensus Oligonucleotide Sp-1 je transkripční faktor, který reguluje genovou expresi a řídí řadu buněčných procesů včetně diferenciace, proliferace a apoptózy. Z tohoto důvodu je to běžný oligonukleotid používaný v EMSA k posouzení určitých typů vazby na proteiny. Z tohoto...

Cena včetně DPH: 4 936,80 Kč

829-07925 IRDye® 700 AP-1 Consensus Oligonucleotide (25 µL)

IRDye® 700 AP-1 Consensus Oligonucleotide AP-1 je transkripční faktor, který reguluje genovou expresi a řídí řadu buněčných procesů včetně diferenciace, proliferace a apoptózy. Z tohoto důvodu je to běžný oligonukleotid používaný v EMSA k posouzení určitých typů vazby na proteiny. Z tohoto...

Cena včetně DPH: 4 936,80 Kč

829-07924 IRDye® 700 NFĸB Consensus Oligonucleotide (25 µL)

IRDye® 700 NFĸB Consensus Oligonucleotide NFκB je transkripční faktor, který řídí transkripci DNA, produkci cytokinů a přežití buněk. Z tohoto důvodu patří mezi běžné oligonukleotidy používané v EMSA (gelová retardační analýza) k hodnocení vazby specifických proteinů.  Sekvence: 5′ -- AGT...

Cena včetně DPH: 4 936,80 Kč

829-07923 IRDye® 700 CREB Consensus Oligonucleotide (25 µL)

IRDye® 700 CREB Consensus Oligonucleotide CREB proteiny jsou buněčné transkripční faktory aktivované fosforylací různých kináz, které se vážou na specifické sekvence DNA. Z tohoto důvodu patří mezi běžné oligonukleotidy používane v EMSA (gelová retardační analýza) k hodnocení vazby na...

Cena včetně DPH: 4 936,80 Kč

829-07922 IRDye® 700 STAT3 Consensus Oligonucleotide (25 µL)

IRDye® 700 STAT3 Consensus Oligonucleotide STAT3 je transkripční faktor, který je aktivován fosforylací tyrosinu 705 a v reakci na konkrétní ligandy. Z tohoto důvodu je to běžný oligonukleotid používaný v EMSA k posouzení určitých typů vazby na proteiny. Z tohoto důvodu patří mezi běžné...

Cena včetně DPH: 4 936,80 Kč

829-07921 IRDye® 700 p53 Consensus Oligonucleotide (25 µL)

IRDye® 700 p53 Consensus Oligonucleotide p53 je buněčný nádorový antigen, který funguje jako nádorový supresor. Z tohoto důvodu patří mezi běžné oligonukleotidy používane v EMSA (gelová retardační analýza) k hodnocení vazby na proteiny v případě rakoviny a souvisejícího výzkumu. Sekvence: 5′ -- TAC...

Cena včetně DPH: 4 936,80 Kč

926-68079 IRDye® 680RD Streptavidin (0,5 mg)

IRDye® 680RD Streptavidin Streptavidin IRDye 680RD je dodáván jako kapalina v pufru obsahujícím 10 mM fosfátu, 183 mM NaCl, 2,7 nM KCl, pH 7,4 s azidem sodným 0,005% (w/v) jako konzervačním prostředkem. Koncentrace: Konečná koncentrace 0,2 až 1,0 µg/ml (1:1000 až 1:5000) je obvykle uspokojivá...

Cena včetně DPH: 8 578,90 Kč

926-68031 IRDye® 680LT Streptavidin (0,5mg)

IRDye® 680LT Streptavidin Streptavidin IRDye 680LT je dodáván jako kapalina v pufru obsahujícím 10 mM fosfátu, 183 mM NaCl, 2,7 nM KCl, pH 7,4 s azidem sodným 0,005% (w/v) jako konzervačním prostředkem. Koncentrace: Konečná koncentrace 0,2 až 1,0 µg/ml (1:1000 až 1:5000) je obvykle uspokojivá...

Cena včetně DPH: 8 578,90 Kč

926-42219 Histone H3 Rabbit Monoclonal Antibody (100 μl)

Histone H3 Rabbit Monoclonal Antibody for Normalization Primární protilátka Histone H3 může být použita jako vnitřní kontrola pro normalizaci a je zvláště účinná při detekci cílových proteinů v jaderných extraktech. Exprese Histone H3 nebo jakéhokoli housekeeping proteinu (HKP) by měla být...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-42218 Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody (100 μl)

Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody for Normalization Primární protilátka Histone H3 může být použita jako vnitřní kontrola pro normalizaci a je zvláště účinná při detekci cílových proteinů v jaderných extraktech. Exprese Histone H3 nebo jakéhokoli housekeeping proteinu (HKP) by měla být...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-42216 GAPDH Rabbit Monoclonal Antibody (100 μl)

GAPDH Rabbit Monoclonal Antibody for Normalization Glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (GAPDH) je konstitutivně exprimovaný housekeeping protein (HKP). Primární protilátka GAPDH může být použita jako vnitřní kontrola pro normalizaci.Exprese GAPDH nebo jakéhokoli housekeeping proteinu...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-42215 Vinculin Rabbit Monoclonal Antibody (100 μl)

Vinculin Rabbit Monoclonal Antibody for Normalization Vinculin je vysoce konzervovaný cytoskeletální protein. Primární protilátka Vinculinu může být použita jako vnitřní kontrola pro normalizaci a je zvláště účinná při detekci cílů s vysokou molekulovou hmotností. Exprese Viculinu nebo...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-42214 COX IV Rabbit Primary Antibody (100 μl)

COX IV Rabbit Primary Antibody for Normalization Cytochrom c oxidáza je lokalizována na vnitřní membráně mitochondrií. Protilátka COX IV může být použita jako mitochondriální kontrola a kontrola vnitřní (ILC) a je zvláště účinná při normalizaci cílových proteinů s nízkou...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-42213 α-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody (100 μl)

α-Tubulin Mouse Monoclonal Antibody for Normalization Primární protilátky α-tubulin mohou být použity jako vnitřní kontrola (ILC) pro normalizaci. Exprese α-tubulinu nebo jakéhokoli housekeeping proteinu (HKP) by měla být validována, aby bylo zajištěno, že se jeho exprese za...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-42212 β-Actin Mouse Monoclonal Antibody (100 μl)

β-Actin Mouse Monoclonal Antibody for Normalization Primární protilátky β-actin mohou být použity jako vnitřní kontrola (ILC) pro normalizaci. Exprese β-aktinu nebo jakéhokoli housekeeping proteinu (HKP) by měla být validována, aby bylo zajištěno, že se jeho exprese za experimentálních...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-42211 β-Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody (100 μl)

β-Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody for Normalization Primární protilátky β-tubulin mohou být použity jako vnitřní kontrola (ILC) pro normalizaci. Exprese β-tubulinu nebo jakéhokoli housekeeping proteinu (HKP) by měla být validována, aby bylo zajištěno, že se jeho exprese za experimentálních...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-42210 β-Actin Rabbit Monoclonal Antibody (100 μl)

β-Actin Rabbit Monoclonal Antibody for Normalization Primární protilátky β-actin mohou být použity jako vnitřní kontrola (ILC) pro normalizaci. Exprese β-aktinu nebo jakéhokoli housekeeping proteinu (HKP) by měla být validována, aby bylo zajištěno, že se jeho exprese za experimentálních...

Cena včetně DPH: 17 182,00 Kč

926-54030 VRDye™ 549 Streptavidin (0,5 mg)

VRDye™ 549 Streptavidin Streptavidin VRDye 549 je dodáván jako kapalina v pufru obsahujícím 10 mM fosfátu, 183 mM NaCl, 2,7 nM KCl, pH 7,4 s azidem sodným 0,005% (w/v) jako konzervačním prostředkem. Pro membránové aplikace a In-Gel Western se doporučuje přidat SDS (0,02 % až 0,1 % finální...

Cena včetně DPH: 8 578,90 Kč

926-49013 VRDye™ 490 Donkey anti-Rabbit IgG (0,5 mg)

VRDye™ 490 Donkey anti-Rabbit IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 549 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-49012 VRDye™ 490 Donkey anti-Mouse IgG (0,5 mg)

VRDye™ 490 Donkey anti-Mouse IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 490 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-54014 VRDye™ 549 Donkey anti-Goat IgG (0,5 mg)

VRDye™ 549 Donkey anti-Goat IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 549 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-54013 VRDye™ 549 Donkey anti-Rabbit IgG (0,5 mg)

VRDye™ 549 Donkey anti-Rabbit IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 549 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-54012 VRDye™ 549 Donkey anti-Mouse IgG (0,5 mg)

VRDye™ 549 Donkey anti-Mouse IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 549 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-54020 VRDye™ 549 Goat anti-Rabbit IgG (H + L) (0,5 mg)

VRDye™ 549 Goat anti-Rabbit IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 549 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-54010 VRDye™ 549 Goat anti-Mouse IgG (H + L) (0,5 mg)

VRDye™ 549 Goat anti-Mouse IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 549 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-49020 VRDye™ 490 Goat anti-Rabbit IgG (H + L) (0,5 mg)

VRDye™ 490 Goat anti-Rabbit IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 490 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-49014 VRDye™ 490 Donkey anti-Goat IgG (0,5 mg)

VRDye™ 490 Donkey anti-Goat IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 549 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

926-49010 VRDye™ 490 Goat anti-Mouse IgG (H + L) (0,5 mg)

VRDye™ 490 Goat anti-Mouse IgG Secondary Antibody Sekundární protilátky VRDye 490 jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4 °C. Koncentrace: Po...

Cena včetně DPH: 10 212,40 Kč

925-68080 IRDye® 680LT Goat anti-Mouse IgM (0,1 mg)

IRDye® 680LT Goat anti-Mouse IgM (µ chain specific) Secondary Antibody Sekundární protilátky IRDye 680LT jsou dodávány jako purifikované imunoglobulinové konjugáty, lyofilizované ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfáty, pH 7,4. Chraňte před světlem. Před rekonstitucí skladujte při 4...

Cena včetně DPH: 6 292,00 Kč