Reagencie

96GS010 gSYNC™ 96 Well DNA Extraction Kit ( 10x96 well plates/kit )

96GS010 gSYNC™ 96 Well DNA Extraction Kit ( 10x96 well plates/kit )

gSYNC™ 96 Well DNA Extraction Kit gSYNC™ DNA Extraction Kit (Geneaid) je optimalizovaný pro high-throughput extrakci genomové DNA z tkáně a buněk. Tato souprava využívá proteinázu K a chaotropní sůl k lýzi buněk a degradaci proteinu, což umožňuje vazbu DNA na matrici ze skleněných vláken 96jamkové...

Cena včetně DPH: 64 714,43 Kč

60107 Plazmid pCAG-LifeAct-TagRFP (20 µg)

60107 Plazmid pCAG-LifeAct-TagRFP (20 µg)

Aktinový marker pro vizualizaci F-aktinu v živých buňkách po transfekci plazmidem, lyofilizovaný, CAG (modifikovaný chicken β-aktin) promotor, TagRFP, množství: 20 µg

Cena včetně DPH: 26 662,35 Kč

23000 RNA/Protein purification kit, 20 izolací

23000 RNA/Protein purification kit, 20 izolací

RNA/Protein Purification Kit RNA/Protein purification kit představuje rychlý a jednoduchý způsob izolace a purifikace celkové RNA a celkových proteinů současně z jednoho vzorku kultivovaných živočišných buněk, tkání, krve, bakterií a kvasinek.  Vlastnosti: Purifikace na koloně za méně než 20...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

11200 MiniSizer 50 bp DNA Ladder, 100 nanášek

11200 MiniSizer 50 bp DNA Ladder, 100 nanášek

MiniSizer 50 bp DNA Ladder MiniSizer 50 bp DNA Ladder obsahuje 14 fragmentů v rozmezí od 25 bp po 650 bp  v 50 bp krocích, s referenčními pásmy vyšší intenzity v oblasti 200 bp a 400 bp. Tento standard je ideální pro rychlé určení velikostí PCR produktů. Vlastnosti: Připraven...

Cena včetně DPH: 4 053,50 Kč

11700 MidRanger 1 kb DNA Ladder, 100 nanášek

11700 MidRanger 1 kb DNA Ladder, 100 nanášek

MidRanger 1 kb DNA Ladder MidRanger 1 kb DNA Ladder obsahuje 10 fragmentů v rozmezí od 300 bp do 5000 bp. Tento standard je vhodný pro určení velikostí větších PCR produktů (nad 1 kb) a produktů klonování. Vlastnosti: Připraven k použití Kvantitativní Přesný Vysoce...

Cena včetně DPH: 3 448,50 Kč

11900 HighRanger 1 kb DNA Ladder, 100 nanášek

11900 HighRanger 1 kb DNA Ladder, 100 nanášek

HighRanger 1 kb DNA Ladder HighRanger 1 kb DNA Ladder obsahuje 13 fragmentů v rozmezí 300 bp až 10 000 bp s referenčním pásmem vyšší intenzity v oblasti 5000 bp. Tento standard je vhodný pro rychlé určení velikostí PCR produktů a produktů restrikčního štěpení. Vlastnosti: Připraven...

Cena včetně DPH: 4 053,50 Kč

30300 Detergent-Free Total Protein Isolation Kit, 25 izolací

30300 Detergent-Free Total Protein Isolation Kit, 25 izolací

Detergent-Free Total Protein Isolation Kit Tato sada poskytuje rychlý a jednoduchý postup pro izolaci celkových proteinů z tkání, bakterií, kvasinek nebo savčích buněk bez použití SDS, Triton® X-100 a jiných detergentů.  Vlastnosti: Bez nežádoucích účinků detergentů při následné analýze (MS,...

Cena včetně DPH: 10 406,00 Kč

21000 Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit, 50 izolací

21000 Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit, 50 izolací

Cytoplasmic and Nuclear RNA Purification Kit Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit poskytuje rychlou metodu izolace a purifikace cytoplazmatické i jaderné RNA z kultivovaných živočišných buněk a malých vzorků tkání. Izolace frakcionované RNA je vhodná pro profilační studie genové...

Cena včetně DPH: 13 189,00 Kč

23800 CleanAll DNA/RNA Clean-Up and Concentration Micro Kit, 50 izolací

23800 CleanAll DNA/RNA Clean-Up and Concentration Micro Kit, 50 izolací

CleanAll DNA/RNA Clean-Up and Concentration Micro Kit CleanAll DNA/RNA Clean-Up and Concentration Micro Kit poskytuje rychlou metodu purifikace a zakoncentrování RNA nebo DNA po různých izolačních metodách nebo upstream aplikacích. Soupravu lze použít jako alternativu k extrakci organickými činidly...

Cena včetně DPH: 9 982,50 Kč

1080584 xGen® Hybridization and Wash Kit, 96 rxn

1080584 xGen® Hybridization and Wash Kit, 96 rxn

Hybridization and Wash Kit Sada xGen Hybridization and Wash Kit obsahuje hybridizační a promývací pufry, Cot DNA a streptavidinové kuličky potřebné pro hybridizační záchyt DNA. Sada byla vyvinuta společně s xGen Lockdown Probes and Panels a xGen Blocking Oligos pro...

Cena včetně DPH: 77 142,34 Kč

1080577 xGen® Hybridization and Wash Kit, 16 rxn

1080577 xGen® Hybridization and Wash Kit, 16 rxn

Hybridization and Wash Kit Sada xGen Hybridization and Wash Kit obsahuje hybridizační a promývací pufry, Cot DNA a streptavidinové kuličky potřebné pro hybridizační záchyt DNA. Sada byla vyvinuta společně s xGen Lockdown Probes and Panels a xGen Blocking Oligos pro kompletní a vysoce kvalitní...

Cena včetně DPH: 14 487,33 Kč

10006203 xGen™ Prism DNA Library Prep Kit, 96 rxn

10006203 xGen™ Prism DNA Library Prep Kit, 96 rxn

xGen™ Prism DNA Library Prep Kit xGen™ Prism DNA Library Prep Kit je sada pro přípravu NGS knihovny s vysokou mírou konverze určená pro analýzu vzorků cfDNA a FFPE.  Citlivá a přesná detekce variant z degradovaných vzorků, jako je volně cirkulující /cell-free DNA (cfDNA)...

Cena včetně DPH: 124 027,42 Kč

10006202 xGen™ Prism DNA Library Prep Kit, 16 rxn

10006202 xGen™ Prism DNA Library Prep Kit, 16 rxn

xGen™ Prism DNA Library Prep Kit xGen™ Prism DNA Library Prep Kit je sada pro přípravu NGS knihovny s vysokou mírou konverze určená pro analýzu vzorků cfDNA a FFPE.  Citlivá a přesná detekce variant z degradovaných vzorků, jako je volně cirkulující /cell-free DNA (cfDNA)...

Cena včetně DPH: 22 987,58 Kč

10001074 Lotus™ DNA Library Prep Kit, 96 rxn

10001074 Lotus™ DNA Library Prep Kit, 96 rxn

Lotus™ DNA Library Prep Kit Lotus™ DNA Library Prep Kit představuje rychlý, snadný a uživatelsky přizpůsobitelný pracovní postup pro přípravu NGS knihovny vzorků dsDNA. Kit využívá principu enzymatické fragmentace. Knihovny jsou vhodné pro aplikace bez PCR i s PCR amplifikací, pro cílené či...

Cena včetně DPH: 77 517,44 Kč

10001073 Lotus™ DNA Library Prep Kit, 16 rxn

10001073 Lotus™ DNA Library Prep Kit, 16 rxn

Lotus™ DNA Library Prep Kit Lotus™ DNA Library Prep Kit představuje rychlý, snadný a uživatelsky přizpůsobitelný pracovní postup pro přípravu NGS knihovny vzorků dsDNA. Kit využívá principu enzymatické fragmentace. Knihovny jsou vhodné pro aplikace bez PCR i s PCR amplifikací, pro cílené či...

Cena včetně DPH: 14 434,09 Kč

10005924 xGen™ Stubby Adapter, 96 reactions

10005924 xGen™ Stubby Adapter, 96 reactions

xGen™ Stubby Adapter Stubby Adapter je určený pro přípravu TA ligační knihovny a musí být použit v kombinaci s unikátními index primery. xGen Stubby Adapter je krátký Y adaptér, který lze ligovat s A přesahy fragmentů generovaných během přípravy sekvenačních knihoven. Primery pak obsahují...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

10005974 xGen™ Stubby Adapter, 16 reactions

10005974 xGen™ Stubby Adapter, 16 reactions

xGen™ Stubby Adapter Stubby Adapter je určený pro přípravu TA ligační knihovny a musí být použit v kombinaci s unikátními index primery. xGen Stubby Adapter je krátký Y adaptér, který lze ligovat s A přesahy fragmentů generovaných během přípravy sekvenačních knihoven. Primery (UDI) pak...

Cena včetně DPH: 1 228,15 Kč

10005922 xGen™ UDI Primer Pairs, Index 1-96

10005922 xGen™ UDI Primer Pairs, Index 1-96

xGen™ UDI Primer Pairs Předředěné unikátní duální index primery pro indexování vzorků během přípravy sekvenační knihovny. Primery obsahují unikátní indexy i5 a i7, které jsou kompatibilní s TruSeq™ metodami přípravy knihoven na nástrojích Illumina. UDIs (unikátní duální indexy) jsou aktuálním...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

10005975 xGen™ UDI Primer Pairs, Index 1-16

10005975 xGen™ UDI Primer Pairs, Index 1-16

xGen™ UDI Primer Pairs Předředěné unikátní duální index primery pro indexování vzorků během přípravy sekvenační knihovny. Primery obsahují unikátní indexy i5 a i7, které jsou kompatibilní s TruSeq™ metodami přípravy knihoven na nástrojích Illumina. UDIs (unikátní duální indexy) jsou aktuálním...

Cena včetně DPH: 2 450,25 Kč

10005921 xGen™ Stubby Adapter and UDI Primer Pairs, Index 1-96

10005921 xGen™ Stubby Adapter and UDI Primer Pairs, Index 1-96

xGen™ Stubby Adapter and UDI Primers Pairs Pohodlná možnost indexování pro různé aplikace. xGen Stubby Adapter je krátký Y adaptér, který lze ligovat s A přesahy fragmentů generovaných během přípravy knihovny. Primery obsahují unikátní indexy i5 a i7, které jsou kompatibilní s TruSeq™ metodami...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

10005976 xGen™ Stubby Adapter and UDI Primer Pairs, Index 1-16

10005976 xGen™ Stubby Adapter and UDI Primer Pairs, Index 1-16

xGen™ Stubby Adapter and UDI Primers Pairs Pohodlná možnost indexování pro různé aplikace. xGen Stubby Adapter je krátký Y adaptér, který lze ligovat s A přesahy fragmentů generovaných během přípravy knihovny. Primery obsahují unikátní indexy i5 a i7, které jsou kompatibilní s TruSeq™ metodami...

Cena včetně DPH: 3 475,12 Kč

IDTPAGEHPLC Dual PAGE & HPLC purifikace

IDTPAGEHPLC Dual PAGE & HPLC purifikace

Dual PAGE & HPLC Purification Nadstandardní purifikace pro DNA oligonukleotidy společnosti IDT.  Tento způsob purifikace lze objednat pro: 250 nmole DNA oligo 1 umole DNA Oligo 2 umole DNA Oligo 5 umole DNA Oligo 10 umole DNA Oligo Způsoby objednání:  Požadovanou...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

IDTDUALHPLC Dual HPLC purifikace

IDTDUALHPLC Dual HPLC purifikace

Dual HPLC Purification Nadstandardní purifikace pro DNA oligonukleotidy společnosti IDT.  Tento způsob purifikace lze objednat pro: 100 nmole DNA Oligo 250 nmole DNA oligo 1 umole DNA Oligo 2 umole DNA Oligo 5 umole DNA Oligo 10 umole DNA Oligo Způsoby objednání:  Požadovanou...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

IDTRNASE RNase Free HPLC purifikace

IDTRNASE RNase Free HPLC purifikace

RNase Free HPLC Purification Nadstandardní purifikace pro DNA a RNA oligonukleotidy společnosti IDT.  Tento způsob purifikace lze objednat pro: 100 nmole DNA Oligo 250 nmole DNA oligo 1 umole DNA Oligo 2 umole DNA Oligo 5 umole DNA Oligo 10 umole DNA Oligo 250 nmole RNA Oligo 1 umole...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

IDTIEHPLC IE HPLC purifikace

IDTIEHPLC IE HPLC purifikace

IE HPLC Purification Nadstandardní purifikace pro DNA oligonukleotidy společnosti IDT.  Tento způsob purifikace lze objednat pro: 100 nmole DNA Oligo 250 nmole DNA oligo 1 umole DNA Oligo 2 umole DNA Oligo 5 umole DNA Oligo 10 umole DNA Oligo Způsoby objednání:  Požadovanou...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

IDTHPLC HPLC purifikace

IDTHPLC HPLC purifikace

HPLC Purification Nadstandardní purifikace pro DNA oligonukleotidy společnosti IDT.  Tento způsob purifikace lze objednat pro: 100 nmole DNA Oligo 250 nmole DNA oligo 1 umole DNA Oligo 2 umole DNA Oligo 5 umole DNA Oligo 10 umole DNA Oligo Způsoby objednání:  Požadovanou...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

IDTPAGE PAGE purifikace

IDTPAGE PAGE purifikace

PAGE Purification Nadstandardní purifikace pro DNA oligonukleotidy společnosti IDT.  Tento způsob purifikace lze objednat pro: 100 nmole DNA Oligo 250 nmole DNA oligo 1 umole DNA Oligo 2 umole DNA Oligo 5 umole DNA Oligo 10 umole DNA Oligo Způsoby objednání:  Požadovanou...

Cena včetně DPH: 0,00 Kč

10006743 NGS Adapter Buffer, 300 ml

10006743 NGS Adapter Buffer, 300 ml

300 mL NGS Adapter Buffer NGS Adapter Buffer je pufr s vysokou koncentrací soli, vhodný k ředění a uchovávání adaptérů používaních v metodách NGS. Složení: 10 mM Tris, 0,1 mM EDTA a 100 mM NaCl, pH 8.0.

Cena včetně DPH: 855,47 Kč

10005903 xGen™ UDI-UMI Adapters, 1-96

10005903 xGen™ UDI-UMI Adapters, 1-96

xGen™ UDI-UMI Adapters xGen™ UDI-UMI Adapters jsou adaptéry plné délky s unikátními duálními indexy a volitelnými molekulárními identifikátory pro citlivé aplikace NGS. Adaptéry xGen UDI-UMI kombinují přesnost jedinečného duálního indexování s pohodlím single-use formátu pro řadu...

Cena včetně DPH: 24 012,45 Kč

10006914 xGen™ UDI-UMI Adapters, 1-16

 10006914	xGen™ UDI-UMI Adapters, 1-16

xGen™ UDI-UMI Adapters xGen™ UDI-UMI Adapters jsou adaptéry plné délky s unikátními duálními indexy a volitelnými molekulárními identifikátory pro citlivé aplikace NGS. Adaptéry xGen UDI-UMI kombinují přesnost jedinečného duálního indexování s pohodlím single-use formátu pro řadu...

Cena včetně DPH: 4 165,43 Kč