Biochrom EZ Read 400 Research mikrodestičkový reader

Biochrom EZ Read 400 Research mikrodestičkový reader
  • Výrobce: Biochrom
Kód produktu: 80-4001-41
Cena bez DPH: 140 760,00 Kč
Cena s DPH: 170 319,60 Kč

• Počítačem ovládaný mikrodestičkový reader pro rutinní měření absorbance
• Čtyři optické filtry (405, 450, 492 a 620 nm)
• Možnost dokoupit další optické filtry od 400 nm do 750 nm
• Navíc měření proteinů a buněčné proliferace