Human Brain, hippocampus Quick-Clone cDNA

Human Brain, hippocampus  Quick-Clone cDNA
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 637228
Cena bez DPH: 54 000,00 Kč
Cena s DPH: 65 340,00 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená z tkání a buněk lidské CNS pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.