Štítky

 1. pipetovací špičky
 2. µ-Slide I Luer
 3. mikroskopie
 4. µ-Dish
 5. miska
 6. 35 mm
 7. ibiTreat
 8. autoklávovatelné
 9. 4LAB
 10. PCR destičky
 11. Automated Pipetting System
 12. µ-Slide
 13. Jetbiofil
 14. 4titude
 15. Laboratorní plastik
 16. Ibidi
 17. Zamražovací zkumavky s vnějším šroubovacím uzávěrem
 18. Hlubokomrazící boxy a nádoby na skladování vzorků v tekutém dusíku
 19. Plastové krabičky na vzorky
 20. Bel Engineering
 21. obecné laboratorní vybavení
 22. 96 jamkové destičky
 23. živé buňky
 24. centrifugační zkumavky
 25. příslušenství
 26. Deltalab
 27. Gas Incubation System
 28. ibidi Pump System
 29. ibidi Heating System
 30. MagCore
 31. magnetické částice
 32. DNA
 33. automatický izolátor
 34. extrakce DNA
 35. izolace RNA z krve
 36. Geneaid
 37. ibidi Stage Top
 38. F-aktin
 39. LifeAct
 40. glass bottom
 41. insert
 42. µ-Plate
 43. Collagen IV
 44. Uncoated
 45. µ-Slide III
 46. Y-shaped
 47. mikroskoipe
 48. µ-Slide VI
 49. sticky-Slide
 50. purifikace DNA
 51. analyzátor vlhkosti
 52. centrifuga
 53. PCR
 54. voda
 55. ultračistá vody
 56. reverzní osmóza
 57. vodní lázně
 58. ultrazvukové lázně
 59. accublock
 60. termoblok
 61. molekulární biologie
 62. pipetovací robot
 63. dávkovač
 64. multikanálové
 65. kalibrace
 66. předvážky
 67. váhy
 68. pH metry
 69. ph elektrody
 70. pipety
 71. pipetovací stanice
 72. stojan
 73. špičky
 74. jednokanálové
 75. nechlazené termobloky
 76. chlazené termobloky
 77. hlubokomrazící boxy
 78. autokláv
 79. mikrozkumavky
 80. zkumavky
 81. PP
 82. RBC Bioscience
 83. izolace DNA z krve
 84. Capp
 85. sterilní
 86. špičky nesterilní
 87. sterilizace
 88. inkubátory
 89. buněčné kultury
 90. chlazený třepaný termoblok
 91. rychlost třepání
 92. Vortex mixer
 93. třepačky
 94. platforma
 95. třepané inkubátory
 96. nechlazené inkubátory
 97. chlazené inkubátory
 98. horkovzdušné sterilizátory
 99. sušárny
 100. špičky bez filtru