Štítky

 1. magnetická izolace nukleových kyselin
 2. špičky Expell
 3. pipetovací špičky
 4. špičky ExpellPlus
 5. Laboratorní plastik
 6. Ibidi
 7. Zamražovací zkumavky s vnějším šroubovacím uzávěrem
 8. Hlubokomrazící boxy a nádoby na skladování vzorků v tekutém dusíku
 9. Plastové krabičky na vzorky
 10. DLab
 11. PCR centrifugy
 12. špičky bez filtru
 13. špičky krabička
 14. špičky nesterilní
 15. extrakce nukleových kyselin pomocí magnetických částic
 16. izolace DNA z krve
 17. izolace DNA z baktérií
 18. izolace DNA z rostlinných buněk
 19. izolace RNA
 20. RBC MagCore
 21. izolačný robot
 22. izolace DNA z tkání
 23. Capp
 24. sterilní
 25. PCR zkumavky
 26. Labnet
 27. autoklávovatelné
 28. 4LAB
 29. PCR destičky
 30. Automated Pipetting System
 31. příslušenství
 32. externí kalibrace
 33. nechlazené centrifugy
 34. Deltalab
 35. Uncoated
 36. mikroskoipe
 37. P - Series
 38. TopScien
 39. ibiTreat
 40. Bel Engineering
 41. obecné laboratorní vybavení
 42. centrifugační zkumavky
 43. 4titude
 44. µ-Slide
 45. µ-Slide I Luer
 46. mikroskopie
 47. µ-Dish
 48. miska
 49. 35 mm
 50. sticky-Slide
 51. analyzátor vlhkosti
 52. centrifuga
 53. PCR
 54. voda
 55. ultračistá vody
 56. reverzní osmóza
 57. pumpy
 58. peristaltické
 59. injekční
 60. vodní lázně
 61. ultrazvukové lázně
 62. pipetovací robot
 63. dávkovač
 64. multikanálové
 65. kalibrace
 66. předvážky
 67. váhy
 68. pH metry
 69. ph elektrody
 70. pipety
 71. pipetovací stanice
 72. stojan
 73. špičky
 74. jednokanálové
 75. accublock
 76. termoblok
 77. horkovzdušné sterilizátory
 78. sušárny
 79. buněčné kultury
 80. inkubátory
 81. sterilizace
 82. hlubokomrazící boxy
 83. výrobníky šupinkového ledu
 84. autokláv
 85. mikrozkumavky
 86. zkumavky
 87. chlazené inkubátory
 88. nechlazené inkubátory
 89. třepané inkubátory
 90. molekulární biologie
 91. nechlazené termobloky
 92. chlazené termobloky
 93. chlazený třepaný termoblok
 94. rychlost třepání
 95. Vortex mixer
 96. třepačky
 97. platforma
 98. minirotátor
 99. rotor
 100. PP